Blog o závlahách

Co je AZS

Automatické závlahové systémy (AZS) od značky Hunter pro zahrady rodinných domů, parky a sportovní plochy jsou v dnešní době rozšířené po celé České republice.

Mezi jejich základní přednosti patří:

  • úspora vody díky rovnoměrné a cílené závlaze
  • minimalizace odparu vody při zavlažování v nočních nebo ranních hodinách
  • šetrnější způsob zalévání trávy, rostlin a stromů díky lepšímu využití vody
  • automaticky řízená závlaha podle denních srážkách
  • návratnost investičních nákladů
  • úspora času ve srovnání s manuálním zaléváním
  • celý systém je zakopaný pod zemí
  • velmi snadná obsluha závlahy
  • možnost rozdělení závlahy do sekcí, podle potřeby zavlahování
  • vyšší zhodnocení pozemku

 

Co tvoří automatický závlahový systém?

Závlahový systém je tvořen mnoha komponenty, mezi které patří postřikovače různých typů a provedení, plastové trubní o různých rozměrech z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachtice, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalšího příslušenství. Pokud vodovod není zdrojem vody, potom je nezbytnou součástí automatické závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Instalujeme kvalitní výsuvné postřikovače s podzemním pouzdrem a teleskopickým nadzemním výsuvníkem, který při správné instalaci a návrhu zajišťuje dokonalou iluzi deště a vyrovnanou závlahu po celé ploše. Používáme širokou škálu výsuvných postřikovačů rotačních, rozprašovacích nebo také nevýsuvné úderové postřikovače. Počty postřikovačů u automatických závlahových systémů na zahradách rodinných domů se při správném rozpoložení pohybují řádově v několika desítkách, v parcích nebo na větších plochách jako např. golfových hřištích to jsou pak často stovky. Při správném rozmístění všech postřikovačů, které umožní vzájemné překrytí postřiku, lze snížit dobu zavlažování celé plochy často o pár desítek minut v jednom cyklu.

Závlaha trávníků se dost často kombinuje s mikrozávlahou, která se hodí hlavně do záhonů, keřové výsadby nebo výsadby květin, ale i do skleníků. Tato kombinace je nedílnou součásti každé závlahy, neboť každá plocha má vlastní nároky na množství vody. Toto je jeden z nejhlavnějších důvodů proč se AZS rozděluje do několika menších sekcí.

Rozdělení AZS na jednotlivé sekce je nedílnou součástí celého zavlažovacího systému. Protože umožní dodávku vody vždy jen v potřebném množství. Velkou výhodou rozdělení závlahy je, že nedochází ke zbytečnému plýtvání vodou a je využita každá kapka. Sekce je také důležité rozčlenit kvůli velikosti čerpadla. Ne každé čerpadlo má sílu na to aby dokázalo zavlažit celou plochu najednou a hlavně to není ani z ekonomického hlediska výhodné.

Důležitou součástí každého AZS je automatická ovládací jednotka, která nám ovládá celou závlahu v pravidelně se opakujících cyklech, podle množství srážek a doplňkově i podle větru. Začne-li pršet nebo foukat silný vítr, AZS se dočasně zablokuje. K předem nastavenému režimu se ovládací jednotka navrátí až po určité době, kdy se dešťová voda odpaří a vítr ustane. Díky dešťovému senzoru a dalším čidlům se celý závlahový systém řídí podle aktuálního počasí. Závlahu je možné kdykoliv vypnout/zapnout i manuálně. Po naprogramování ovládací jednotky, je obsluha pro uživatele velmi jednoduchá.

Pro zahrady rodinných domů používáme ovládací jednotky Hunter pro 2,4,6,9,12 a 15 sekcí. Pro větší zahrady a parky můžou mít třeba až 36 nebo 48 sekcí. Pro velké městské celky jsou nejvhodnější systémy s centrálním řízením např. Hunter IMMS od 100 až do 1000 sekcí. Lze se dají použít i různé dekodérové systémy.

Životnost AZS závisí především na správném návrhu a instalací, na čistotě vody a pravidelném servisu jako je zazimování a první jarní spouštění. Pak může být až desítky let, bez dalších výrazných investic. 

  závlaha


 

Nejčastější otázky spojené se závlahovým systémem

Co tvoří závlahový systém Hunter®?

Závlahový systém je tvořen mnoha komponenty, mezi které patří postřikovače různých typů a provedení, plastové potruní o různých rozměrech z polyetylénu, elektromagnetické ventily, elektrorozvody, ventilové šachtice, ovládací jednotky, dešťové senzory, filtrační zařízení a celá řada dalšího příslušenství. Pokud vodovod není zdrojem vody, potom je nezbytnou součástí automatické závlahového systému i čerpadlo nebo čerpací stanice.

Mohu závlahový systém Hunter® ovládat z mobilu či přes počítač?

Ano, můžete. Stačí si stáhnout aplikaci Hunter® Hydrawise a můžete velmi snadno ovládat a kontrolovat svůj automatický závlahový systém přes mobilní telefon nebo počítač téměř kdekoliv. Potřebujete ovládací jednotku Hydrawise, která musí být připojená k wifi.

Mohu připojit mikrozávlahu na sud s vodou?

Mikrozávlahy jako je - kapkovací potrubí, kapkovací jehly, mikrozavlažovače či mikropostřikovače bohužel nejdou připojit na sud s vodou bez čerpací techniky. Gravitačně vytékající voda ze sudu Vám nezajistí minimální tlak vody 0,5 Baru = 5 m vodního sloupce. Závlaha samospádem musí mít dostatečné výškové převýšení mezi zdrojem vody a mikrozávlahou v rozmezí 5 až 10 m.

Mohu si AZS Hunter® připojit na ½“ kohoutek?

Ano, je to možné, ale tento způsob připojení nedoporučujeme. Kohoutek Vám nezajistí správný průtok a tlak vody na automatický závlahový systém. Kvuli nízkému průtoku vody se AZS musí rozdělit do více sekcí/částí celého systému, více elektromagnetických ventilů, větší ovládací jednotky atd. Ideální připojení automatického závlahového systému u zahrad rodinných domů je za potřebí potrubí dimenze 1“. Důležitým faktorem je i hodnota hydrodynamického tlaku v místě připojení.

Jak probíhá závlaha?

Celý závlahový systém řídí ovládací jednotka u které lze nastavit závlahový kalendář a díky dešťovému senzoru se řídí podle aktuálního počasí. Ovládací jednotka vysílá impuls nejprve k otevření hlavního elektromagnetického ventilu a následně sekčním ventilům. Při otevření hlavního ventilu se sekční ventily naplní vodou a po otevření jednotlivých sekčních ventilů se celá sekce naplní vodou a díky tlaku vody se postřikovače vysunou nad trávník. Po uplynutí nastavené doby závlahy dojde k uzavření ventilu dané sekce, poklesu tlaku v celé sekci a zasunutí postřikovačů zpět pod povrch. Postřikovače se vysouvají po skupinách/sekcích, do kterých jsou rozděleny z mnoha důvodů. Například, že tlak vody nemusí být dostatečně silní na to aby se všechny postřikovače vysunuli nad povrch. Dále i při kombinaci různých sekcí s postřikovači odlišných typů nebo mikrozávlahou. Velkou výhodou rozdělení AZS do sekcí je například úspora za čerpadlo, které v tom případě nemusí být tak silné, ale i možnost zavlažovat jednotlivé sekce kratší nebo delší dobu, vždy podle potřeby.

Kdy a jak často mám zavlažovat?

Doporučená týdenní potřeba vody pro kvalitní trávník je cca 25 – 40 l/m2. Pro vzrostlý trávník je ideální týdenní závlahovou dávku rozdělit do 2-3 dnů (např. pondělí - středa - pátek). Na jeden cyklus je za potřebí kolem 10 - 15 l/m2. U nového trávníku je potřeba zavlažovat častěji v kratších intervalech. Nejefektivnější je zavlažovat v brzkých ranních hodinách. Pokud to není nutné, nedoporučujeme zavlažovat během dne! Kapky vody by poté na trávníku byly jako lupa a sluneční záření by mohlo trávník spálit.

Jak dlouho mám zavlažovat?

Doba zavlažování se odvíjí podle typů postřikovačů/druhů závlahy na určité sekci. U každé sekce je většinou doba závlažování jiná. Obvyklá délka závlahového cyklu při frekvenci závlažování 3x týdne záleží na trysce určitého postřikovače u rozprašovacích postřikovačů 3-8 min/sekci, u rotačních postřikovačů 10-30 min/sekci, u kapkovacího potrubí 15-45 min/sekci. Pokaždé ale záleží na konkrétních podmínkách.

A co když prší nebo fouká velký vítr?

Pokud je k ovládací jednotce připojen dešťový senzor tak se průběh zavlažování automaticky zablokuje. Hned po odpaření srážek je u čidla obnoven zavlažovací cyklus. Větrné čidlo zase zajistí přerušení závlahy při určitých větrných poryvech. Uživatel může manuálně nebo díky mobilnímu telefonu provést jednorázové spuštění či vypnutí celého systému i jeho části bez ohledu na počasí. Místo dešťového senzoru lze použít i čidlo zemní vlhkosti. Toto čidlo se často používá například u bateriové ovládací jednotky. Je vhodné pro menší plochy a také u zavlažování v interiéru. Nevýhodou tohoto senzoru je, že zaznamenává jen místní poměry v bezprostředním okolí čidla.

Co se stane, dojde-li k výpadku proudu?

Skoro nic se nestane, máte-li v jednotce záložní zdroj. Systém bude blokován po dobu výpadku proudu a po obnovení dodávky systém zase naskočí, takže nemusíte mít strach.

Mohu si systém na jaře sám spustit?

My doporučujeme tento servis přenechat odorníkům, jelikož kvalitní servis výrazně prodlužuje životnost celého systému. Při jarním spuštění je třeba zkontrolovat čerpací stanici, filtr, všechny uzavírací armatury a ventily. Pak musíte pustit vodu do systému. Zapnout a zkontrolovat ovládací jednotku, vložit do ní záložní zdroj 9V a postupně začít spouštět všechny sekce. Také je za potřebí provést kontrolu u všech sekcí, od postřikovačů a trysek na nich až po mikrozávlahu. Pouze při kvalitním jarním servisu a kontrole všech náležitostí bude systém připraven sloužit po celé vegetační období.

Je třeba závlahový systém zazimovat?

Ano, doporučujeme zazimování provádět u všech automatických závlahových systémů. Žádné samovypouštěcí ventily nebo spádování potrubí Vám nezajistí dokonalou ochranu celého systému před zamrznutím. I velmi malé množství vody, která zamrzne v sytému může napáchat velkou škodu. Neodborné zazimování může vést k poškození celého systému, proto doporučujeme tuto náležitost přenechat vyškoleným odborníkům.

Kolik stojí AZS Hunter®?

Cena AZS je ovlivněna mnoha faktory. Největším faktorem je, jak velkou plochu budeme zavlažovat; čím je plocha členitější, tím více bude za potřebí postřikovačů. Záleží také na zdroji vody. Samozřejmě bude stát více systém u kterého se bude muset použít víc než jedno čerpadlo, než systém připojený na vodovodní řad. Cenu AZS vztaženou např. na 1 m2 zavlažované plochy nelze přesně určit, ale my Vám dokážeme vypracovat cenovou nabídku. Určitě počítejte s investicí, která se u zahrad rodinných domů s rozlohou do 1000 m2 pohybuje v rozmezí od cca 60 do 140 tis Kč. Automatický závlahový systém Hunter® Vám dokáže snížit spotřebu vody na závlahu a ušetří hodně velké množství času.

Proč by jsme Vám doporučili automatický závlahový sytém Hunter®?

Společnost Hunter Industries je jedním z největších výrobců automatický závlahových systémů na světě s více než 35ti letou tradicí a to díky své kvalitě a vodu šetřícím technologiím. Má širokou nabídku komponentů jak pro zahrady rodinných domů, parky, veřejná prostranství, průmyslové areály, zelené střechy, sportovní areály, fotbalová hřiště, ale také i pro velmi náročné závlahové systémy jako jsou golfová hřiště.


 

Rádi vás navštívíme pro vytvoření cenové nabídky.
Napište nám

Zavolejte na 775 375 052 nebo nám napište email jsme@azsplzen.cz
Copyright © 2023. Automatické závlahové systémy Plzeň. Tvorba webu od Hellodesign.cz

nastavení cookies

nastavení cookies
Nastavení cookies: Aby web fungoval, tak jak ho znáte

Aby naše webové stránky fungovaly správně, našli jste na nich, co hledáte, ušetřili spoustu času a nezobrazovaly se vám věci, které Vás nezajímají, potřebujeme od Vás souhlas se zpracováním souborů cookies, tj. malých souborů, které se ukládají ve vašem prohlížeči.

Upravit nastavení Odmítnout vše Povolit vše

Tyto cookies jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Vždy aktivní.

Čím víc lidí má statistické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vyladit. Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak lidé web používají, které stránky navštívili, na co klikají. a na které odkazy jsi klikla. Všechny informace, které soubory cookie shromažďují, jsou souhrnné a anonymní.

Díky marketingovým cookies třetích stran vám můžeme připomenout nabídky, které jste si prohlíželi na našich stránkách, i jinde na internetu. Když tyto cookies zakážete, reklam bude pořád stejně. Ovšem na věci, které vás nezajímají.

Zavřít